15/03/2019

BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Khai thác lợi thế của các diện tích đất lớn nằm trên những tuyến hành lang kinh tế trọng yếu của cả nước, Tập đoàn T&T đã đầu tư để phát triển bền vững loại hình bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Các nhóm sảm phẩm bao gồm: Khu đô thị công nghiệp xanh – sạch; Tổ hợp khu công nghiệp công nghệ cao gắn liền với mạng lưới logistics hiện đại được điều hành bởi công nghệ 4.0; Tổ hợp khu nghiên cứu, sáng tạo và khu triển lãm công nghệ/công nghiệp;

Khai thác lợi thế của các diện tích đất lớn nằm trên những tuyến hành lang kinh tế trọng yếu của cả nước, Tập đoàn T&T đã đầu tư để phát triển bền vững loại hình bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.

Các nhóm sảm phẩm bao gồm:

  • Khu đô thị công nghiệp xanh – sạch;
  • Tổ hợp khu công nghiệp công nghệ cao gắn liền với mạng lưới logistics hiện đại được điều hành bởi công nghệ 4.0;
  • Tổ hợp khu nghiên cứu, sáng tạo và khu triển lãm công nghệ/công nghiệp;