Trưởng phòng Vận hành - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An

1
30/09/2023
Long An
Thương lượng

Theo quy định Công ty Thành viên.

Chức năng tham mưu:1. Phối hợp với các Bộ phận tham mưu xây dựng kế hoạch Kinh doanh & triển khai chiến lược cho Công ty và P.VH;
2. Tư vấn và trực tiếp triển khai đồng bộ hệ thống quản lý tại các dự án do Công ty quản lý, khai thác;
Thiết lập công tác QLVH tại các Dự án:1. Xây dựng kế hoạch & tổ chức triển khai công tác thiết lập công tác VH tại các dự án;
2. Phối hợp triển khai công tác nghiệm thu/bàn giao Dự án và Nhà ở với BQLXD/BQLDA/Khách hàng
3. Phối hợp lựa chọn nhà thầu phụ có đủ năng lực cung cấp dịch vụ cho các Dự án; Tham gia lựa chọn, đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ và giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ.
4. Rà soát, xây dựng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quản lý vận hành dự án.
5. Xây dựng các quy trình tác nghiệp, hướng dẫn thực hiện công việc, các biểu mẫu, sổ tay hướng dẫn phục vụ công việc giai đoạn tiền khai trương và QLVH chính thức
6. Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, ... định kỳ, đột xuất các hạng mục công trình cho các dự án.
7. Chủ trì công tác bàn giao nhà, nền, ... cùng với Ban QLDA (bao gồm cả việc chuẩn bị các tài liệu bàn giao cần thiết phục vụ công việc)
8. Chủ trì công tác rà soát, nghiệm thu, nhận bàn giao Dự án cùng BQLDA để chuẩn bị vận hành chính thức
Quản lý, kiểm tra, kiểm soát công tác QLVH tại các dự án:1. Kiểm tra, giám sát công tác vận hành tại các dự án.
2.  Kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Dự án.
3. Trực tiếp tham gia giám sát chất lượng dịch vụ  xử lý phát sinh liên quan đến các nhà thầu phụ (khi cần).
4. Thẩm định các đề xuất, báo cáo từ trước khi trình TGĐ;
5. Xây dựng và ban hành để triển khai áp dụng các quy định, quy trình cho các dự án.
6. Phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc tại các dự án.
7. Hỗ trợ về mặt chuyên môn liên quan đến công tác quản lý vận hành, kỹ thuật và dịch vụ cho các dự án khi có yêu cầu.
Tìm kiếm các nhà thầu phụ và kiểm soát, đánh chất lượng dịch vụ của các nhà thầu phụ (An ninh, vệ sinh, cảnh quan, thu gom rác…):1. Phối hợp đàm phán, lựa chọn nhà thầu phụ có đủ năng lực cho các dự án.
2. Trực tiếp tham gia giám sát chất lượng dịch vụ và hỗ trợ dự án xử lý phát sinh liên quan đến các nhà thầu phụ (khi cần).
Kiểm soát ngân sách và chi phí QLVH tại các dự án:1. Xây dựng và trình duyệt kế hoạch kinh doanh của P.VH và của các dự án
2. Kiểm soát ngân sách VH của các dự án
3. Kiểm soát và có phương án tiết kiệm tối ưu chi phí VH theo ngân sách được duyệt
Quản trị tối ưu hóa nguồn lực nhân sự:1. Đề xuất bộ máy nhân sự, chức năng nhiệm vụ của các nhân viên trực thuộc Phòng QLVH
2. Tham gia phỏng vấn nhân sự ứng tuyển vào P.VH
3. Tổ chức tự đào tạo hoặc đề xuất tổ chức các khóa huấn luyện nâng cao, chuyên sâu thông qua các tổ chức, các chuyên gia có uy tín.
4. Định kỳ lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả công việc của nhân sự của Phòng
Góp ý về thiết kế, công năng vận hành của dự án:1. Tham gia đóng góp ý kiến về thiết kế, về sản phẩm, về phương án vận hành với các dự án mới.
2. Đóng góp ý kiến sau khi tổ chức nghiệm thu các hạng mục của dự án theo tiến độ thi công đã duyệt.
3. Phối hợp với các bộ phận liên quan, thống nhất phương án điều chỉnh các góp ý, bất cập phát sinh liên quan tới vận hành trước và sau khi dự án xây dựng xong để trình lãnh đạo.
Mối quan hệ với Cư dân, khách hàng1- Thay mặt Chủ đầu tư, tham gia tổ chức các hội nghị khách hàng và thành lập các Ban quản trị, giải quyết các vấn đề liên quan tới các hộ dân cư; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với dân cư để đáp ứng các yêu cầu chính đáng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
2- Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và giải quyết các vấn đề khiếu kiện, khiếu nại của Cư dân, BQT
Mối quan hệ với Cơ quan chức năng1- Thay mặt Chủ đầu tư,  làm việc với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại địa phương
2- Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin về danh sách Cư dân với Cơ quan chính quyền sở tại
Khác:Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác VH do Ban Lãnh đạo Công ty giao phó
Trình độ:- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Luật, Du lịch Khách sạn, Ngoại ngữ, Kinh tế, Bất động sản, Xây dựng
- Chứng chỉ Quản lý Tòa nhà/Vận hành dự án
Kinh nghiệm:- 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
- Đã từng làm việc cho các công ty về vận hành, quản lý và  khai thác bất động sản
Kiến thức, năng lực:Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn cụ thể:
- Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn quản lý
- Kiến thức về nghiệp vụ Quản lý Khu đô thị
- Kiến thức về hệ thống Kỹ thuật
Kiến thức luật pháp:
- Kiến thức về Luật lao động/ Kiến thức về luật Nhà ở/ PCCC, An ninh...
Kiến thức ngành:
- Có kiến thức về ngành dịch vụ
Kỹ năng:- Kỹ năng hiểu các vấn đề phức tạp và truyển đạt, giao tiếp tốt
- Giải quyết các vấn đề (một cách chiến lược)/ Ra quyết định hợp lý, đúng luật
- Giải quyết, xử lý mâu thuẫn tốt
- Phân tích tổng hợp nhanh và hiệu quả
- Kỹ năng điều hành, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả & điều phối nguồn lực hợp lý
- Kỹ năng giao việc, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả
- Tầm nhìn bao quát về quản trị, kinh doanh, quản lý nhân sự.
- Tạo động lực, kết nối, đào tạo và phát triển đội ngũ.
- Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm chuyên ngành quản lý  và sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc...
Thái độ:- Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại.
- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.
- Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng.
- Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Công ty.