Trưởng Phòng Thủ Tục và Chăm Sóc Khách Hàng - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An

1
9/30/2023
Long An
Thương lượng

Theo quy định của Công ty.

1. Kiểm soát nghiệp vụ trong mảng thủ tục hợp đồng mua bán/chuyển nhượng sản phẩm bất động sản- Phối hợp với PKT-TC xây dựng hệ thống PTG trong thủ tục mua bán/chuyển nhượng sản phẩm bất động sản.
- Tiền kiểm PTG khi thực hiện thủ tục ký hợp đồng với khách hàng.
- Hậu kiểm toàn bộ hồ sơ, dữ liệu phần mềm các thủ tục liên quan đến mua ban/chuyển nhượng sản phẩm bất động sản.
- Là đầu mối làm việc thống nhất các vấn đề chính trong các công việc hoặc phát sinh thực tế thuộc Bộ phận.
- Phối hợp đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống quy trình, bộ mẫu biểu.
- Điều phối, phân công công việc trong phạm vi Bộ phận
- Để ý phát hiện, nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong công việc. Chủ động đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro, xử lý rủi ro phát sinh.
2. Kiểm soát, hướng dẫn, giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện, thắc mắc của khách hàng liên quan đến thủ tục hồ sơ ký kết với Khách hàng- Kiểm soát/hướng dẫn nội dung Thủ tục Tư vấn/ trả lời các thắc mắc liên quan đến chính sách, nội dung hợp đồng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ phận hoặc trực tiếp thực hiện.
- Đề xuất và phối hợp với bộ phận khiếu nại, các bộ phận có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế làm hồ sơ với Khách hàng.
3. Báo cáo- Thực hiện các báo cáo phát sinh ngày/tuần/tháng theo đúng chức năng nhiệm vụ, công việc phụ trách. Chủ động đề xuất các phát sinh trong thực tế công việc.
- Thực hiện các báo cáo khi có yêu cầu từ Quản lý, Ban Lãnh đạo.
4. Đào tạo- Chịu trách nhiệm đào tạo CBNV mới theo phân công, trong phạm vi công việc đảm nhận.
- Đề xuất chỉnh sửa, cập nhật các nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đào tạo.
5. Công việc khác- Phối hợp, hỗ trợ các phòng, ban theo nhu cầu thực tế phát sinh trong công việc.
- Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.
Trình độ:Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại, luật, ngoại thương, ngoại ngữ, kinh tế…
Kinh nghiệm:Tối thiểu 05 năm làm việc có liên quan đến Bất động sản,Kinh doanh, Marketing, thủ tục, chăm sóc khách hàng, luật, có tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực liên quan: Thủ tục, chăm sóc khách hàng, luật Bất động sản.
Kiến thức, năng lực:- Luật bất động sản, Luật dân sự,
- Quản lý dự án, tổ chức và quản lý công việc hiệu quả;
- Giải quyết các vấn đề một cách chiến lược;
- Kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ thủ tục, chăm sóc và dịch vụ khách hàng.
- Quản lý chuyển đổi;
Kỹ năng:- Kỹ năng điều hành;
- Kỹ năng giao việc;
- Tạo động lực, kết nối, đào tạo và phát triển đội ngũ;
- Quản lý quan hệ: với cấp trên, nhân viên, các bộ phận phòng ban khác, các đối tác bên ngoài
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt, phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.
- Có năng lực tổ chức và chịu được áp lực cao trong công việc
- Khả năng hiểu các vấn đề phức tạp và truyền đạt, giao tiếp tốt;
- Chủ động phối hợp, thúc đẩy tất cả các bộ phận, phòng ban để công việc được giải quyết triệt để;
- Tư duy phụng sự khách hàng;
- Kỹ năng viết, biên tập tốt.
- Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel);
 - Sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc...
Thái độ:- Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại.
- Làm việc với tinh thần dịch vụ cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tập đoàn T&T.
- Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng.
- Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Tập đoàn T&T.