Trưởng phòng Tài chính (TTLand)

TP-TC
1
29/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty ( CTCT và TGĐ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng tài chính
 • Lập kế hoạch và điều hành hoạt động phòng TC
 • Lập kế hoạch dòng tiền
 • Tổ chức bộ máy nhân sự của Phòng Tài chính: xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc các vị trí.
 • Xây dựng các quy chế, quy trình làm việc, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho từng mảng công việc
 • Xây dựng cơ sở số liệu tài chính và công cụ để thực hiện CNNV của Phòng tài chính: việc lập kế hoach, tổng hợp và kiểm soát số liệu tài chính, phân tích hiệu quả SXKD đảm bảo chính xác, kịp thời và thuận tiện
 • Giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, kết quả, tiến độ thực hiện công việc của nhân viên
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, điều chỉnh lương nhân viên theo quy định của Tập đoàn
 • Điều hành, bao quát công việc chung để thực hiện công việc hàng ngày, định kỳ đúng chức năng nhiệm vụ được giao; đảm bảo thực hiện trôi chảy công việc của Phòng
 • Phối hợp với các BP liên quan và là đầu mối tổ chức triển khai lập kế hoạch ngân sách hoạt động của Công ty. Chủ trì tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện
 • Tổ chức phân tích BCTC, KQ thực hiện KHKD, chỉ số KPI… đánh giá và đưa ra cảnh báo, tham mưu đề xuất tới Ban lãnh đạo Công ty nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả SXKD, đạt được các KHKD đề ra
 • Tổ chức tính toán các phương án tính phí dịch vụ dự án, đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo hiệu quả; bảo vệ với các Ban Tập đoàn và Chủ đầu tư
 • Xây dựng chính sách bán hàng: Đề xuất và xây dựng các chính sách bán hàng của dự án Bất động sản
 • Xây dựng quy trình bán hàng: Đề xuất và tham gia xây dựng các quy trình bán hàng liên quan
 • Xây dựng Giá sản phẩm: Khảo sát và xây dựng Giá sản phẩm (giá lần đầu, giá làm lại) của các dự án, các căn
 • Kiểm soát Quỹ căn
 • Kiểm soát Chính sách bán hàng của Đai lý độc quyền (nếu có)
 • Triển khai các hoạt động với Ngân hàng: Làm việc với Ngân hàng để triển khai các hoạt động cho vay mua nhà của Công ty
 • Kế hoạch: Theo dõi tiến độ pháp lý và tiến độ xây dựng của các dự án để báo cáo Tổng Giám đốc
 • Tổ chức thực hiện kiểm soát hệ thống đảm bảo các báo cáo quản trị, số liệu luôn chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và Ban tài chính BĐS theo đúng CNNV:
  • Báo cáo Kết quả thực hiện KHNS, KHKD định kỳ tháng quý năm theo quy định
  • Báo cáo thẩm định chính sách bán hàng, ngân sách bán hàng từng dự án, chi phí hoạt động, chi phí marketing…
  • Báo cáo kế hoạch dòng tiền để xây dựng KHKD cho các dự án , dòng tiền dự thu hàng tháng cho từng dự án
  • Báo cáo tình hình thực hiện bán hàng - thu tiền của các dự án so với kế hoạch hàng tuần và lũy kế, đánh giá tình hình thực hiện
  • Báo cáo ngân sách bán hàng từng dự án
  • Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu
 • Phối hợp tốt và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình làm việc với các phòng ban nhằm đạt các mục tiêu công việc chung
 • Phối hợp với Phòng kế toán và các phòng ban khác trong việc tổng hợp số liệu thực hiện và đưa ra các biểu mẫu ngân sách , báo cáo khác theo nhu cầu quản trị, kinh doanh
 • Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và ngành dọc tài chính.
 • Cử nhân về QTKD/ BĐS/ Tài chính tại các trường ĐH chính quy
 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm vị trí tương đương
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý đội ngũ làm việc lớn và năng động hàng đầu
 • Vững chắc về hiểu biết tài chính/Kiểm soát nội bộ/Quản trị rủi ro
 • Kỹ năng văn phòng, excel, word; ưu tiên có Kỹ năng Sử dụng phần mềm ERP
 • Kỹ năng phân tích và kiểm soát
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá. Có tư duy tổ chức và kỹ năng sắp xếp, điều hành công việc khoa học, hợp lý
 • Tiếng Anh cơ bản