Trưởng phòng Pháp chế (TTLand)

TP-PC
1
29/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Tư vấn cho Lãnh đạo và các phòng ban của Công Ty các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ và các giao dịch của Công Ty liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản (mua bán căn hộ, biệt thự, cung cấp dịch vụ quản lý cho khu căn hộ, biệt thự…) theo phân công của Lãnh đạo;
 • Tư vấn cho Lãnh đạo các phòng ban của Công Ty và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản trị doanh nghiệp; Tư vấn, tổ chức, kiểm soát thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/sửa đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục xin giấp phép khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty theo phân công của Lãnh đạo;
 • Quản lý, cập nhật danh mục các loại giấy phép và điều kiện kinh doanh cần và đủ cho các lĩnh vực kinh doanh đặc thù của Công Ty, kiểm soát để đảm bảo Công Ty có đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật theo phân công của Lãnh đạo.
 • Phát hiện rủi ro pháp lý tiềm ẩn và báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp, biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công Ty;
 • Đề xuất với Lãnh đạo việc ban hành các quy trình, thủ tục pháp lý mẫu, các bộ hợp đồng mẫu sử dụng cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công Ty;
 • Tham gia vào các dự án, giao dịch cụ thể của Tập đoàn theo phân công của Lãnh đạo Công ty hoặc của Tập đoàn:
  • Tư vấn, soạn thảo, hỗ trợ đàm phán các hợp đồng và các văn bản liên quan của giao dịch;
  • Tư vấn hồ sơ và thủ tục pháp lý liên quan đến việc thực hiện giao dịch.
 • Theo dõi và cập nhật Pháp lý của các dự án.
 • Phối hợp với Ban Pháp chế Tập đoàn đề xuất để ban hành các quy trình, thủ tục pháp lý mẫu, các bộ hợp đồng mẫu sử dụng cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty;
 • Cập nhật thay đổi pháp luật, đề xuất giải pháp và các việc phải làm khi có quy định mới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty; đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản pháp luật liên quan;
 • Phối hợp xây dựng và cập nhật cẩm nang hỏi đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề liên quan đến các hợp đồng, chính sách bán hàng, chính sách sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Tham gia xây dựng các hợp đồng mẫu liên quan đến việc kinh doanh bất động sản, cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ khách cho khu dân cư.
 • Phát hiện, báo cáo kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu nại hoặc có tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp khiếu nại lên cấp có thẩm quyền, đề xuất phương án giải quyết;
 • Tổ chức soạn thảo, kiểm soát các văn bản gửi cho các bên liên quan, bao gồm cả cơ quan xét xử (nếu là vụ tranh chấp kiện tụng);
 • Báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Ban Pháp chế Tập đoàn để thực hiện giải quyết tranh chấp thông qua việc xét xử (đối với các vụ kiện).
 • Làm đầu mối liên hệ với Pháp chế Tập đoàn và các phòng ban khác để đảm bảo sự phối hợp kịp thời và đầy đủ trong triển khai công việc;
 • Phối hợp với ban Pháp chế Tập đoàn tổ chức xây dựng, thẩm định và triển khai hệ thống kiểm soát tuân thủ pháp luật và tuân thủ các cam kết trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;
 • Phối hợp, hỗ trợ Ban Pháp chế và các ban khác của Tập đoàn thực hiện kiểm tra kiểm soát tuân thủ pháp luật tại Công ty;
 • Đào tạo, hướng dẫn về pháp lý để nâng cao kỹ năng giải quyết công việc cho CBNV các bộ phân khác của Công Ty.
 • Tham gia các buổi đào tạo về các kỹ năng mềm, chuyên môn của Lãnh đạo.
 • Tư vấn cho lãnh đạo về cơ cấu, định biên nhân sự của Phòng và lập kế hoạch thực hiện công việc;
 • Tổ chức, phân công công việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc của phòng đảm bảo chất lượng và tiến độ;
 • Thiết lập hệ thống quy trình kinh doanh/nghiệp vụ/ các hệ thống quản lý (theo phòng phụ trách)
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phận công của Lãnh đạo.
 • Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành luật (hệ chính quy)
 • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư
 • Tối thiểu 07 năm trong lĩnh vực tư vấn luật, có kinh nghiệm tư vấn và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực luật kinh doanh bất động sản, dân sự, thương mại
 • Nắm vững hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và đặc biệt là pháp luật về Hợp đồng, thương mại, dân sự, kinh doanh bất động sản
 • Có kiến thức trong mảng Bất động sản
 • Kỹ năng Đàm phán, soạn thảo, tư vấn và tranh tụng
 • Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành