Trưởng nhóm Giám sát Hệ thống - Ban Quản lý hệ thống

TNGSHT
0
15/07/2022
Hà Nội

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 1. Tham mưu cho Giám đốc Ban xây dựng hệ thống bộ công cụ giám sát vận hành hệ thống tại Tập đoàn và CTTV, bao gồm:

- Các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu;

- Các nguyên tắc giám sát, phân công trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, phối hợp trong công tác giám sát;

- Các bộ cẩm nang, kỷ yếu lỗi vận hành để cảnh báo, phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

 1. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giám sát hệ thống:

- Đầu mối làm việc với đơn vị được đánh giá, giám sát để triển khai công tác đánh giá, giám sát;

- Thu thập và/hoặc yêu cầu đơn vị cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ cho công tác giám sát, đánh giá;

- Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện kiểm tra, đánh giá vận hành hệ thống: kiểm tra vận hành thực tế, đánh giá tính tuân thủ của các đơn vị đối với các văn bản quản lý nội bộ;

- Đầu mối tổng hợp thông tin, lập báo cáo đánh giá công tác vận hành hệ thống.

 1. Chủ trì thực hiện việc theo dõi công tác khắc phục lỗi vận hành của đơn vị.
 2. Tổng hợp báo cáo về tình trạng, kết quả khắc phục lỗi vận hành hệ thống để trình Lãnh đạo Tập đoàn xem xét, chỉ đạo.
 3. Quản lý nhân sự, giám sát, tổ chức thực hiện công việc và đánh giá hiệu quả công việc của các CBNV thuộc bộ phận Giám sát hệ thống.
 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, luật và các lĩnh vực liên quan.
 2. Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, tuân thủ, quản trị rủi ro tại các Doanh nghiệp, tổ chức khác, trong đó có 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 3. Ưu tiên làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, bao gồm: BĐS, xây dựng, công nghiệp, năng lượng và các lĩnh vực khác.
 4. Hiểu biết sâu sắc về các nghiệp vụ, quy trình, cách thức kiểm tra, giám sát, quản trị rủi ro.
 5. Kỹ năng lập, quản lý kế hoạch, lập báo cáo, phân tích tổng hợp.
 6. Kỹ năng làm việc nhóm/Điều phối nguồn lực
 7. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (words, excel, visio…)