TRUNG TÂM LOGISTICS & CẢNG CẠN QUỐC TẾ

Trong năm 2019, Tập đoàn T&T Group đã liên doanh với Tập đoàn YCH (Singapore) để đầu tư phát triển dự án trung tâm logistics và cảng cạn quốc tế tại Vĩnh Phúc.

Trung tâm này sẽ tạo ra điểm kết nối lưu thông chuỗi cung ứng hàng hóa giữa Việt Nam, ASEAN và thị trường khu vực, quốc tế. Tại dự án trung tâm Logistics, ngoài việc cung ứng các dịch vụ logistics hiện đại còn có học viện đào tạo chuyên ngành logistics. Hiện dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị để có thể khởi công xây dựng vào quý III/2020.

Dự án được xây dựng và phát triển dựa trên mục tiêu của Việt Nam là “Xây dựng được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Trên cơ sở đó, hình thành các trung tâm dịch vụ logistics lớn, ngang tầm quốc tế nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế”.

"Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ giúp kết nối việc lưu thông chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam, ASEAN ra thị trường khu vực và quốc tế; đồng thời là biểu tượng thành công mới trong sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Singapore", theo nhận định của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.