TRUNG TÂM ĐIỆN KHÍ LNG HẢI LĂNG

Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng do Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư sẽ góp phần chia sẻ giảm bớt gánh nặng của Nhà nước/EVN trong việc bố trí huy động nguồn vốn cho phát triển nguồn điện.

Nhà máy LNG Hải Lăng được thiết kế để sử dụng nguồn nhiên liệu sạch, công nghệ phát điện hiệu suất cao nhất. Vì vậy Nhà máy sẽ giảm tối đa các tác động đến môi trường.

Với sự góp mặt của Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng tại tỉnh Quảng Trị, đây sẽ là bước đột phá quan trọng, tăng cường sức hấp dẫn của Khu kinh tế Đông Nam. Dự án đồng thời tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

QUY MÔ DỰ ÁN

Tên dự án: Trung tâm Điện - Khí LNG Hải Lăng

Dự án được phát triển theo 2 giai đoạn với tổng công suất xây dựng lắp đặt khoảng 3.600 ÷ 4.500 MW, sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên hoá lỏng nhập khẩu (LNG). Các giai đoạn bao gồm: