05/04/2019

THƯƠNG MẠI & BÁN LẺ

Tập đoàn T&T Group đã tổ chức được mạng lưới các công ty thành viên, đối tác chiến lược hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông sản thực phẩm và hàng hoá tiêu dùng. Từ đó, Tập đoàn chủ trương đẩy mạnh phân phối hàng hoá, bán buôn, bán lẻ nhằm hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nội địa & quốc tế qua kênh siêu thị cũng như các kênh truyền thống & hiện đại. Tập đoàn đã cùng với Ngân hàng SHB đặt mối quan hệ hợp tác chiến lược với Amazon Global Selling để đào tạo nhân lực 4.0 và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trên nền tảng thương mại điện tử qua hệ thống ngân hàng.

Tập đoàn T&T Group đã tổ chức được mạng lưới các công ty thành viên, đối tác chiến lược hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông sản thực phẩm và hàng hoá tiêu dùng. Từ đó, Tập đoàn chủ trương đẩy mạnh phân phối hàng hoá, bán buôn, bán lẻ nhằm hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nội địa & quốc tế qua kênh siêu thị cũng như các kênh truyền thống & hiện đại.

Tập đoàn đã cùng với Ngân hàng SHB đặt mối quan hệ hợp tác chiến lược với Amazon Global Selling để đào tạo nhân lực 4.0 và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trên nền tảng thương mại điện tử thông qua hệ thống ngân hàng.

Chia sẻ: