Phó Tổng Giám đốc Sản xuất (Công ty Vinawind)

PTGĐ-SX
1
7/29/2022
Hà Nội

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

Mục đích công việc:

 1. Hỗ trợ, đề xuất Tổng Giám đốc các nội dung công việc như Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch sản lượng,phê duyệt mua vật tư trung và dài hạn
 2. Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động khối sản xuất
 3. Thực hiện đào tạo cán bộ sản xuát, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm.

Chức năng, nhiệm vụ

 1. Xây dựng kế hoạch
 2. Điều phối nhân lực phòng Điều độ và các phân xưởng để cân bằng hoạt động sản xuất và các hoạt động khác
 3. Quản lý hệ thống chất lượng
 4. Quản lý máy móc, trang thiết bị
 5. Môi trường, PCCC và Kiến thiết cơ bản
 6. Công việc khác.
 • Tốt nghiệp đại học tốt nghiệp các trường ĐH Bách Khoa chuyên ngành: kỹ sư Cơ Khí, Điện, Cơ điện tử…
 • Tối thiểu trên 10 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 05 năm làm ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn
 • Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hoạch định, giám sát,... và hỗ trợ tham mưu công việc cho cấp trên
 • Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch sản lượng, giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty, lập kế hoạch mua vật tư trung và dài hạn
 • Có kinh nghiệm điều hành sản xuất theo kế hoạch, quản lý máy móc thiết bị, chuẩn hóa quy trình sản xuất
 • Có kinh nghiệm xây dựng, cập nhật, triển khai Quy trình, Quy định, hướng dẫn công việc trong sản xuất (ISO; 5S.....)
 • Có tư duy sáng tạo và có khả năng là người tiên phong, dẫn đầu các trào lưu mới
 • Am hiểu các khía cạnh về: Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch sản lượng, điều hành, quản lý hoạt động khối sản xuất, an toàn lao động
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, bao gồm cả viết và nói
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch
 • Kỹ năng quản lý, đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ
 • Có khả năng giải quyết vấn đề tốt
 • Khả năng thích ứng tốt trong các môi trường làm việc khác nhau
 • Tiếp thu nhanh, dám đương đầu với những thách thức.