3/18/2019

NUÔI TRỒNG & CHẾ BIẾN THUỶ SẢN

Với chiến lược xây dựng nền sản xuất và nuôi trồng thủy sản bền vững, Tập đoàn T&T Group đã phát triển được vùng nuôi trồng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe nhất của Việt Nam và Quốc tế như: Vietgap, Global Gap. Để đảm bảo chất lượng đầu ra tất cả các công đoạn chế biến đều được giám sát chặt chẽ và tuân thủ theo các quy định của EU, HACCP & FDA. Hiện tại, Tập đoàn đã phát triển vùng nuôi trồng thuỷ sản tại Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ với diện tích nuôi trồng trên 40 Ha, năng suất thu hoạch đạt 30.000 tấn/năm. Thị trường của Tập đoàn là các nước lớn có yêu cầu cao như: Mỹ, châu Âu, Trung Mỹ, Brasil, Trung Đông, Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu trung bình hàng năm đạt trên 50 triệu USD.

Với chiến lược xây dựng nền sản xuất và nuôi trồng thủy sản bền vững, Tập đoàn T&T Group đã phát triển được vùng nuôi trồng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe nhất của Việt Nam và Quốc tế như: Vietgap, Global Gap. Để đảm bảo chất lượng đầu ra tất cả các công đoạn chế biến đều được giám sát chặt chẽ và tuân thủ theo các quy định của EU, HACCP & FDA.

Hiện tại, Tập đoàn đã phát triển vùng nuôi trồng thuỷ sản tại Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ với diện tích nuôi trồng trên 40 Ha, năng suất thu hoạch đạt 30.000 tấn/năm. Thị trường của Tập đoàn là các nước lớn có yêu cầu cao như: Mỹ, châu Âu, Trung Mỹ, Brasil, Trung Đông, Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu trung bình hàng năm đạt trên 50 triệu USD.