NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP & Y TẾ

Công ty CP Tập đoàn T&T đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên.

Tổng vốn đầu tư 3.602 tỷ đồng, dự án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 2.036 tỷ đồng.

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên đầy đủ: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: xã Minh Đức, huyện Phổ Yên.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường T&T Thái Nguyên