Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2

Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2

Tổng công suất: 130 MW

Tổng mức đầu tư: 5.657 tỷ VNĐ

Số trụ tua bin gió: 40

Địa điểm: xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải và xã Hòa Đông thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2 cho tới nay là nhà máy có số trụ tua bin lớn nhất Việt Nam và có tổng công suất phát điện lớn nhất tại Sóc Trăng. Nhà máy đi vào khởi công từ tháng 10/2021 và hoàn thành tuyến đường dây 220 Kv vào tháng 6/2022 đồng thời hoàn thành đóng điện trạm biến áp và đường dây 220 Kv trong cùng thời điểm. Đến nay 40/40 trụ tua bin đã hoàn thành và được đưa vào vận hành thương mại. Khi đưa vào vận hành hết công suất nhà máy sẽ hòa lưới điện sản lượng 464.358 GWh/năm.