Tin tức & sự kiện

Tập đoàn T&T nhận cờ thi đua của UBND Tp. Hà Nội

Tập đoàn T&T đã được tặng cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" của UBND Thành phố Hà Nội.