4/5/2019

NĂNG LƯỢNG

Mục tiêu hướng tới hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường. Tập đoàn T&T Group đã nghiên cứu và đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió & điện khí LNG góp phần giải quyết nhu cầu điện năng ngày một tăng cao tại Việt Nam và khu vực. Với năng lực phát triển và tốc độ triển khai hiện tại, tính tới 2022 Tập đoàn có khả năng cung ứng 2.000 MW điện sạch cho lưới điện Quốc gia, tiến tới năm 2025 - 2030 cung ứng tổng 25.000 MW điện các loại. Với tiềm lực đó, Tập đoàn T&T Group đặt mục tiêu đứng Top 5 đơn vị phát triển điện & năng lượng sạch trên toàn quốc.

Mục tiêu hướng tới hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường. Tập đoàn T&T Group đã nghiên cứu và đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió & điện khí LNG góp phần giải quyết nhu cầu điện năng ngày một tăng cao tại Việt Nam và khu vực.

Với năng lực phát triển và tốc độ triển khai hiện tại, tính tới 2022 Tập đoàn có khả năng cung ứng 2.000 MW điện sạch cho lưới điện Quốc gia, tiến tới năm 2025 - 2030 cung ứng tổng 25.000 MW điện các loại. Với tiềm lực đó, Tập đoàn T&T Group đặt mục tiêu đứng Top 5 đơn vị phát triển điện & năng lượng sạch trên toàn quốc.

Chia sẻ: