05/04/2019

NĂNG LƯỢNG

T&T Group chủ trương phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng có hàm lượng các bon thấp (như khí LNG) nhằm góp phần cho sự phát triển ngành năng lượng cả về cơ cấu và tỷ lệ các nguồn điện. Tập đoàn hiện đang triển khai phát triển đồng bộ các dự án quy mô lớn tại khu vực miền Trung - khu vực Tây Nguyên và khu vực Miền Nam. Hướng tới mục tiêu 2035, Tập đoàn và các đối tác đã đề xuất bổ sung trong Quy hoạch điện VIII, thêm gần 30Gw bao gồm: điện mặt trời, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện LNG, điện sinh khối và điện rác. Các dự án đã được Ủy Ban Nhân Dân các Tỉnh thống nhất trình Bộ Công Thương và Thủ Tướng Chính Phủ cập nhật vào Quy hoạch.

T&T Group chủ trương phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng có hàm lượng các bon thấp (như khí LNG) nhằm góp phần cho sự phát triển ngành năng lượng cả về cơ cấu và tỷ lệ các nguồn điện. Tập đoàn hiện đang triển khai phát triển đồng bộ các dự án quy mô lớn tại khu vực miền Trung - khu vực Tây Nguyên và khu vực Miền Nam. 

Hướng tới mục tiêu 2035, Tập đoàn và các đối tác đã đề xuất bổ sung trong Quy hoạch điện VIII, thêm gần 30Gw bao gồm: điện mặt trời, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện LNG, điện sinh khối và điện rác. Các dự án đã được Ủy Ban Nhân Dân các Tỉnh thống nhất trình Bộ Công Thương và Thủ Tướng Chính Phủ cập nhật vào Quy hoạch.

Chia sẻ: