NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG

An ninh năng lượng chính là trụ cột trong chính sách phát triển kinh tế Việt Nam. Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh với 3 trụ cột: Giảm phát thải khí nhà kính; sản xuất xanh; và tiêu dùng xanh cũng là cơ hội tốt cho phát triển năng lượng sạch, năng lượng không và ít phát thải các bon. Trước xu thế đó, Tập đoàn T&T Group đang tích cực Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

NĂNG LƯỢNG

T&T Group chủ trương phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng có hàm lượng các bon thấp (như khí LNG) nhằm góp phần cho sự phát triển ngành năng lượng cả về cơ cấu và tỷ lệ các nguồn điện. Tập đoàn hiện đang triển khai phát triển đồng bộ các dự án quy mô lớn tại khu vực miền Trung - khu vực Tây Nguyên và khu vực Miền Nam. 

Hướng tới mục tiêu 2035, Tập đoàn và các đối tác đã đề xuất bổ sung trong Quy hoạch điện VIII, thêm gần 30Gw bao gồm: điện mặt trời, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện LNG, điện sinh khối và điện rác. Các dự án đã được Ủy Ban Nhân Dân các Tỉnh thống nhất trình Bộ Công Thương và Thủ Tướng Chính Phủ cập nhật vào Quy hoạch.

MÔI TRƯỜNG

Nằm trong định hướng phát triển kinh tế bền vững đi đôi với lợi ích của cộng đồng, Tập đoàn T&T Group đã đầu tư, phát triển các dự án môi trường góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Tập đoàn đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và được cấp phép triển khai một số dự án lớn, trọng điểm tại Thành phố Hà Nội, Hưng Yên & Thái Nguyên.

Các hạng mục phát triển môi trường đang được đầu tư phát triển:

  • Các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn có công suất xử lý đạt 1.000 tấn/ngày tại Hà Nội.
  • Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại Thái Nguyên: công suất đạt 2.300 tấn/ngày & chất thải y tế công suất đạt 600 tấn/ngày & chất thải nguy hại dạng lỏng với công suất đạt 600 tấn/ngày.
  • Các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội có công suất 50 MWH.
CÁC DỰ ÁN
TIÊU BIỂU