NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG

Luôn bám sát chủ trương và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, để đảm bảo nguồn cung dồi dào cho xu hướng phát triển năng lượng sạch - xanh tại Việt Nam; Tập đoàn T&T Group tham gia đầu tư kinh doanh năng lượng điện mặt trời, điện gió và điện khí LNG có tổng công suất đạt 10.000MW; chiến lược tới năm 2035 đạt 30.000MW tại các địa phương giàu tiềm năng như Ninh Thuận, Quảng Trị... Đối tác cùng tham gia phát triển là các tập đoàn dày kinh nghiệm và uy tín như Sharp (Nhật), Hanwha (Hàn Quốc), Total (Pháp), UPC Renewables (Mỹ), Ørsted (Đan Mạch), JAKS Resources Berhad Berhad (Malaysia), …

Mục tiêu hướng tới hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường. Tập đoàn T&T Group đã nghiên cứu và đầu tư phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo, điện khí LNG, điện gió góp phần giải quyết nhu cầu điện năng ngày một tăng cao tại Việt Nam và khu vực.

Các dự án năng lượng đã được triển khai tại Việt Nam

 • TỔNG CÔNG SUẤT ĐÃ TRIỂN KHAI: 2.000 MW
 • LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN: ĐIỆN GIÓ - ĐIỆN MẶT TRỜI - ĐIỆN KHÍ HOÁ LỎNG

Chiến lược phát triển các dự án năng lượng tới năm 2045

 • TỔNG CÔNG SUẤT: 25.000 đến 30.000 MW
 • LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN: ĐIỆN GIÓ - ĐIỆN MẶT TRỜI - ĐIỆN KHÍ HOÁ LỎNG

Để phát triển một xã hội hiện đại và xanh sạch, gìn giữ và bảo vệ môi trường Việt Nam; Tập đoàn đã chủ trương đầu tư xây dựng chuỗi các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế và rác thải công nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh Thái Nguyên, Hưng Yên. Công suất xử lý cao nhất lên tới 6.400 tấn rác sinh hoạt/ngày & 2.300 tấn rác công nghiệp/ngày. Đối tác phát triển là các tập đoàn hàng đầu, có uy tín và kinh nghiệm của thế giới như Veolia (Pháp), …

 • TỔNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ RÁC SINH HOẠT: 6.400 tấn/ngày
 • TỔNG CÔNG SUẤT XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP: 2.300 tấn/ngày
 • TỔNG CÔNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ: 600 tấn/ngày
 • CÔNG SUẤT ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN: 50 MWh
NĂNG LƯỢNG

Mục tiêu hướng tới hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, thân thiện với môi trường. Tập đoàn T&T Group đã nghiên cứu và đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió & điện khí LNG góp phần giải quyết nhu cầu điện năng ngày một tăng cao tại Việt Nam và khu vực.

Với năng lực phát triển và tốc độ triển khai hiện tại, tính tới 2022 Tập đoàn có khả năng cung ứng 2.000 MW điện sạch cho lưới điện Quốc gia, tiến tới năm 2025 - 2030 cung ứng tổng 25.000 MW điện các loại. Với tiềm lực đó, Tập đoàn T&T Group đặt mục tiêu đứng Top 5 đơn vị phát triển điện & năng lượng sạch trên toàn quốc.

MÔI TRƯỜNG

Nằm trong định hướng phát triển kinh tế bền vững đi đôi với lợi ích của cộng đồng, Tập đoàn T&T Group đã đầu tư, phát triển các dự án môi trường góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Tập đoàn đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và được cấp phép triển khai một số dự án lớn, trọng điểm tại Thành phố Hà Nội, Hưng Yên & Thái Nguyên.

Các hạng mục phát triển môi trường đang được đầu tư phát triển:

 • Các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn có công suất xử lý đạt 1.000 tấn/ngày tại Hà Nội.
 • Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại Thái Nguyên: công suất đạt 2.300 tấn/ngày & chất thải y tế công suất đạt 600 tấn/ngày & chất thải nguy hại dạng lỏng với công suất đạt 600 tấn/ngày.
 • Các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội có công suất 50 MWH.
CÁC DỰ ÁN
TIÊU BIỂU