NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG

Ngay từ những năm 2013, Tập đoàn T&T Group đã có những nghiên cứu tiền khả thi nhằm đánh giá tiềm năng, cơ hội để phát triển loại hình năng lượng sạch tại Việt Nam. Với định hướng phát triển hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển Quốc gia. T&T Group đã thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng T&T (T&T Energy). Đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch. Hướng tới mục tiêu đến 2035, tổng công suất dự kiến đạt 12 GW - 15 GW, chiếm khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam.

T&T Group đã xúc tiến hợp tác chiến lược cùng các Tập đoàn hàng đầu Thế giới để khai thác khả năng huy động vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và vận hành để triển khai tại Việt Nam các dự án quy mô lớn. Các loại hình năng lượng đang được phát triển bao gồm: điện mặt trời, điện gió và điện gió ngoài khơi, điện khí hoá lỏng LNG, điện sinh khối và điện rác.

Chính thức đi vào sản xuất điện từ năm 2020, Tập Đoàn đã đạt được những thành tựu và ghi tên vào danh sách các Nhà Đầu Tư lớn. Tính tới năm 2023, Tập đoàn đã đưa vào vận hành 10 nhà máy điện, tổng công suất lắp đặt và hòa lưới điện Quốc gia đạt 877 Mw.

ĐIỆN MẶT TRỜI

  • Tổng số dự án: 5 dự án
  • Tổng công suất: 345 Mw

ĐIỆN GIÓ TRÊN BỜ

  • Tổng số dự án: 5 dự án
  • Tổng công suất: 532 Mw

NĂNG LƯỢNG

T&T Group chủ trương phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng có hàm lượng các bon thấp (như khí LNG) nhằm góp phần cho sự phát triển ngành năng lượng cả về cơ cấu và tỷ lệ các nguồn điện. Tập đoàn hiện đang triển khai phát triển đồng bộ các dự án quy mô lớn tại khu vực miền Trung - khu vực Tây Nguyên và khu vực Miền Nam. 

Hướng tới mục tiêu 2035, Tập đoàn và các đối tác đã đề xuất bổ sung trong Quy hoạch điện VIII, thêm gần 30Gw bao gồm: điện mặt trời, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện LNG, điện sinh khối và điện rác. Các dự án đã được Ủy Ban Nhân Dân các Tỉnh thống nhất trình Bộ Công Thương và Thủ Tướng Chính Phủ cập nhật vào Quy hoạch.

MÔI TRƯỜNG

Nằm trong định hướng phát triển kinh tế bền vững đi đôi với lợi ích của cộng đồng, Tập đoàn T&T Group đã đầu tư, phát triển các dự án môi trường góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Tập đoàn đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và được cấp phép triển khai một số dự án lớn, trọng điểm tại Thành phố Hà Nội, Hưng Yên & Thái Nguyên.

Các hạng mục phát triển môi trường đang được đầu tư phát triển:

  • Các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn có công suất xử lý đạt 1.000 tấn/ngày tại Hà Nội.
  • Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại Thái Nguyên: công suất đạt 2.300 tấn/ngày & chất thải y tế công suất đạt 600 tấn/ngày & chất thải nguy hại dạng lỏng với công suất đạt 600 tấn/ngày.
  • Các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội có công suất 50 MWH.