06/05/2020

MÔI TRƯỜNG

Nằm trong định hướng phát triển kinh tế bền vững đi đôi với lợi ích của cộng đồng, Tập đoàn T&T Group đã đầu tư, phát triển các dự án môi trường góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Tập đoàn đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và được cấp phép triển khai một số dự án lớn, trọng điểm tại Thành phố Hà Nội, Hưng Yên & Thái Nguyên. Các hạng mục phát triển môi trường đang được đầu tư phát triển: Các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn có công suất xử lý đạt 1.000 tấn/ngày tại Hà Nội. Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại Thái Nguyên: công suất đạt 2.300 tấn/ngày & chất thải y tế công suất đạt 600 tấn/ngày & chất thải nguy hại dạng lỏng với công suất đạt 600 tấn/ngày. Các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội có công suất 50 MWH.

Nằm trong định hướng phát triển kinh tế bền vững đi đôi với lợi ích của cộng đồng, Tập đoàn T&T Group đã đầu tư, phát triển các dự án môi trường góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Tập đoàn đã hoàn tất quá trình nghiên cứu và được cấp phép triển khai một số dự án lớn, trọng điểm tại Thành phố Hà Nội, Hưng Yên & Thái Nguyên.

Các hạng mục phát triển môi trường đang được đầu tư phát triển:

  • Các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn có công suất xử lý đạt 1.000 tấn/ngày tại Hà Nội.
  • Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp tại Thái Nguyên: công suất đạt 2.300 tấn/ngày & chất thải y tế công suất đạt 600 tấn/ngày & chất thải nguy hại dạng lỏng với công suất đạt 600 tấn/ngày.
  • Các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội có công suất 50 MWH.