5/4/2020

LOGISTICS

T&T Group đang hợp tác với các tập đoàn hàng đầu châu Á về Logistics - YCH Group - để đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics & IDC Quốc tế, ứng dụng công nghệ 4.0 và công nghệ kết nối trong quản lý và vận hành tại Việt Nam. Dự án sẽ trở thành trung tâm kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu giữa Việt Nam, các nước ASEAN, khu vực châu Á và Quốc tế. Sở hữu hệ thống kho bãi tại các thành phố nằm trên những tuyến hành lang kinh tế quan trọng như: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn hướng đến việc phát triển các tổ hợp khu công nghiệp công nghệ cao gắn liền với mạng lưới logistics hiện đại cung cấp dịch vụ đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng.

T&T Group đang hợp tác với các tập đoàn hàng đầu châu Á về Logistics - YCH Group - để đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics & IDC Quốc tế, ứng dụng công nghệ 4.0 và công nghệ kết nối trong quản lý và vận hành tại Việt Nam. Dự án sẽ trở thành trung tâm kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu giữa Việt Nam, các nước ASEAN, khu vực châu Á và Quốc tế.

Sở hữu hệ thống kho bãi tại các thành phố nằm trên những tuyến hành lang kinh tế quan trọng như: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn hướng đến việc phát triển các tổ hợp khu công nghiệp công nghệ cao gắn liền với mạng lưới logistics hiện đại cung cấp dịch vụ đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng.

Chia sẻ: