5/4/2020

LOGISTICS

Tập đoàn đã cùng với YCH khởi động Mạng lưới Logistics thông minh Asean (ASLN) - nền tảng thúc đẩy liên kết và hội nhập logistics, tăng cường khả năng kết nối giữa 10 nước ĐNÁ cũng như hỗ trợ "Kế hoạch tổng thể về Kết nối Asean 2025". Trong đó Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc Việt Nam Super Port là dự án đầu tiên. Trung tâm là bước khởi đầu cho tầm nhìn xây dựng chuỗi cung ứng các dịch vụ logistics và các giải pháp đô thị, cung cấp dịch vụ hậu cần thông minh (supply chain city) tại Việt Nam.

Tập đoàn đã cùng với YCH khởi động Mạng lưới Logistics thông minh Asean (ASLN) - nền tảng thúc đẩy liên kết và hội nhập logistics, tăng cường khả năng kết nối giữa 10 nước ĐNÁ cũng như hỗ trợ "Kế hoạch tổng thể về Kết nối Asean 2025". Trong đó Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc Việt Nam Super Port là dự án đầu tiên. Trung tâm là bước khởi đầu cho tầm nhìn xây dựng chuỗi cung ứng các dịch vụ logistics và các giải pháp đô thị, cung cấp dịch vụ hậu cần thông minh (supply chain city) tại Việt Nam.

Sở hữu hệ thống kho bãi tại các thành phố nằm trên những tuyến hành lang kinh tế quan trọng như: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn hướng đến việc phát triển các tổ hợp khu công nghiệp công nghệ cao gắn liền với mạng lưới logistics hiện đại cung cấp dịch vụ đa dạng cho nhiều nhóm khách hàng.

Chia sẻ: