3/18/2019

TRỒNG RỪNG VÀ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM LÂM NGHIỆP

Tập đoàn T&T Group là cổ đông lớn & đối tác chiến lược của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) - đơn vị sở hữu hệ thống các công ty thành viên có năng lực lớn hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, sản xuất và chế biến gỗ. Hiện Tập đoàn cùng Vinafor đang hướng đến mô hình sản xuất bền vững, đầu tư & quy hoạch các trung tâm chế biến gỗ quy mô lớn, hiện đại; Chú trọng đổi mới sáng tạo trong các thiết kế, đa dạng hoá sản phẩm để hướng đến các thị trường xuất khẩu lớn như: Mỹ, châu Âu, Nhật, Trung Quốc & các nước châu Phi. Các sản phẩm chủ lực bao gồm: đồ gỗ mỹ nghệ, đồ nội thất gia đình, văn phòng, ngoại thất sân vườn, gỗ ván công nghiệp, gỗ ván ghép thanh đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Tập đoàn T&T Group là cổ động lớn & đối tác chiến lược của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) - đơn vị sở hữu hệ thống các công ty thành viên có năng lực lớn hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, sản xuất và chế biến gỗ.

Hiện Tập đoàn cùng Vinafor đang hướng đến mô hình sản xuất bền vững, đầu tư & quy hoạch các trung tâm chế biến gỗ quy mô lớn, hiện đại; Chú trọng đổi mới sáng tạo trong các thiết kế, đa dạng hoá sản phẩm để hướng đến các thị trường xuất khẩu lớn như: Mỹ, châu Âu, Nhật, Trung Quốc & các nước châu Phi.

Các sản phẩm chủ lực bao gồm: đồ gỗ mỹ nghệ, đồ nội thất gia đình, văn phòng, ngoại thất sân vườn, gỗ ván công nghiệp, gỗ ván ghép thanh đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Chia sẻ: