05/04/2019

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Tập đoàn T&T Group đang triển khai các hoạt động tác đầu tư cùng các Tập đoàn đầu ngành số 1 Thế giới để triển khai các dự án có quy mô lớn. Tập đoàn chủ trương hợp tác chiến lược với những tập đoàn đầu ngành của Thế giới để làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để phát triển các dự án công nghệ cao, các lĩnh vực trọng điểm góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước. Đồng thời, Tập đoàn luôn duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Chính phủ, các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nghề & viện nghiên cứu tại nhiều quốc gia phát triển.

Tập đoàn T&T Group đang triển khai các hoạt động tác đầu tư  cùng các Tập đoàn đầu ngành số 1 Thế giới để triển khai các dự án có quy mô lớn. Tập đoàn chủ trương hợp tác chiến lược với những tập đoàn đầu ngành của Thế giới để làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để phát triển các dự án công nghệ cao, các lĩnh vực trọng điểm góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước.

Đồng thời, Tập đoàn luôn duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với Chính phủ, các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nghề & viện nghiên cứu tại nhiều quốc gia phát triển.