06/05/2020

GIÁO DỤC

Đặt mục tiêu đào tạo thế hệ kế cận và phát triển tiềm lực con người, Tập đoàn đã hợp tác cùng tổ chức giáo dục của Anh, Pháp để đầu tư nghiên cứu, xây dựng các mô hình giáo dục quốc tế chất lượng cao, kết nối với các trường, cơ sở đào tạo nổi tiếng thế giới; Đào tạo nguồn nhân lực với các chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, kế hoạch và đầu tư, quản trị kinh doanh, chuyển đổi số …

Để khai thác và phát triển tiềm năng con người, đào tạo nhân tài và thế hệ kế cận cho đất nước, Tập đoàn T&T Group luôn chú trọng tới công tác phát triển hạ tầng tri thức, văn hóa xã hội góp phần vào sự phát triển chung của nền tri thức Việt Nam bằng việc đầu tư xây dựng và lập kế hoạch quản lý vận hành chuỗi các trường học, trung tâm dạy nghề trên toàn quốc.

Với chiến lược hợp tác với những tổ chức giáo dục lớn có danh tiếng hàng đầu thế giới Tập đoàn đã:

  • Hợp tác cùng tổ chức giáo dục của Stowe Shool (Anh) - hệ thống giáo dục danh tiếng nhất thế giới tại Anh - đầu tư thành lập các trường chất lượng cao tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn Vương quốc Anh và quốc tế.
  • Hợpt ác cùng Học viện Normandie (Pháp) để xây dựng các mô hình giáo dục quốc tế chất lượng cao, kết nối với các trường, cơ sở đào tạo nổi tiếng thế giới của Pháp cũng như các đối tác của Học viện Normandie trên toàn thế giới; Đào tạo nguồn nhân lực với các chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, kế hoạch và đầu tư, quản trị kinh doanh, chuyển đổi số …
Chia sẻ: