14/05/2020

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn Kinh tế đa ngành mang tầm quốc tế, hiện nay Tập đoàn T&T Group đã triển khai các hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Mỹ, châu Âu (Đức, Nga) và châu Úc (Australia). Các Công ty hoạt động trên lĩnh vực thương mại tổng hợp đồng thời tìm kiếm và lập quan hệ đối tác lâu dài với các tập đoàn lớn thuộc những lĩnh vực mà T&T Group đang tham gia đầu tư. Tổng vốn đầu tư ban đầu tại nước ngoài đạt khoảng 100 triệu USD. TẬP ĐOÀN T&T GROUP TẠI HOA KỲ Năm thành lập: 2013 Tổng vốn đầu tư ban đầu: 25 triệu USD CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN T&T ĐỨC Năm thành lập: 2015 Tổng vốn đầu tư ban đầu: 25 triệu USD CÔNG TY TNHH T&T NGA Năm thành lập: 2018 TẬP ĐOÀN T&T GROUP TẠI AUSTRALIA Năm thành lập: 2018 Tổng vốn đầu tư ban đầu: 30 triệu USD

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn Kinh tế đa ngành mang tầm quốc tế, hiện nay Tập đoàn T&T Group đã triển khai các hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Mỹ, châu Âu (Đức, Nga) và châu Úc (Australia).

Các Công ty hoạt động trên lĩnh vực thương mại tổng hợp đồng thời tìm kiếm và lập quan hệ đối tác lâu dài với các tập đoàn lớn thuộc những lĩnh vực mà T&T Group đang tham gia đầu tư.

Tổng vốn đầu tư ban đầu tại nước ngoài đạt khoảng 100 triệu USD.

TẬP ĐOÀN T&T GROUP TẠI HOA KỲ

Năm thành lập: 2013

Tổng vốn đầu tư ban đầu: 25 triệu USD

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN T&T ĐỨC

Năm thành lập: 2015

Tổng vốn đầu tư ban đầu: 25 triệu USD

CÔNG TY TNHH T&T NGA

Năm thành lập: 2018

Tổng vốn đầu tư ban đầu: 0.8 triệu USD

TẬP ĐOÀN T&T GROUP TẠI AUSTRALIA

Năm thành lập: 2018

Tổng vốn đầu tư ban đầu: 30 triệu USD