Chuyên viên Quản lý Hợp đồng - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An

1
30/09/2023
Long An
Thương lượng

Theo quy định của Công ty Thành viên

1. Thực hiện các công tác chuyên môn liên quan đến Hợp đồng.Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng bộ phận hợp đồng hoặc người được ủy quyền cụ thể:
• Kiểm tra hồ sơ tạm ứng các hợp đồng tư vấn, dịch vụ, thi công xây lắp.
• Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán các hợp đồng tư vấn, dịch vụ, thi công xây lắp.
• Phối hợp rà soát việc thực hiện, cân đối, đối chiếu vật tư, vật liệu, thiết bị (Chủ đầu tư cung cấp) phục vụ công tác thanh quyết toán của các hợp đồng.
• Kiểm soát việc khấu trừ các chi phí, tiện ích (CĐT cung cấp): điện nước, vệ sinh, vận chuyển và xử lý rác thải… Thực hiện khấu trừ và thu hồi các chi phí kể trên trong các đợt thanh quyết toán của các hợp đồng.
• Chủ trì / Phối hợp kiểm tra, đệ trình phê duyệt các công việc, chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
• Chủ trì / Phối hợp  rà soát và cập nhật tình trạng thanh toán của các Hồ sơ Tạm ứng / Thanh quyết toán định kỳ theo quy định.
2. Lưu trữ tài liệu- Lưu trữ các văn bản pháp luật hiện hành (thông tư, nghị định, quyết định, thông báo...) liên quan đến công tác quản lý chi phí, đấu thầu, định mức...
- Lưu trữ đầy đủ các tài liệu (bản cứng và bản mềm) liên quan đến phạm vi công việc của cán bộ mảng KL&TQT như: Hợp đồng, Hồ sơ thiết kế, Hồ sơ thanh toán các đợt, Hồ sơ quyết toán, các email / tờ trình được phê duyệt, công văn giấy tờ liên quan, các biên bản họp, biên bản phạt (nếu có), biên bản hiện trường..."
3. Tham mưu• Đề xuất, tham mưu nâng cao hiệu quả, hiệu suất của các công việc nhằm rút ngắn được các bước và thời gian thực hiện của dự án.
• Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lý (nếu có).
4. Đào tạoTham gia đầu đủ các khóa đào tạo được tổ chức. Thực hiện các báo cáo đào tạo định kỳ theo quy định.
5. Công việc khácCác nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.
Trình độ:• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi hoặc các chuyên ngành xây dựng khác có liên quan
•Được đào tạo qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn về XD
Kinh nghiệm:• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát hợp đồng dự án trở lên trong đó có ít nhất 02 năm giữ vị trí tương tự.
• Có kinh nghiệm thực hiện thanh quyết toán + Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có tinh thần trách nhiệm. + Có khả năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.
• Ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế trên công trường xây dựng có quy mô tương tự
Kiến thức, năng lực:• Am hiểu và nắm rõ các kiến thức chuyên môn, xây dựng, các văn bản pháp luật về xây dựng. Đặc biệt là các văn bản liên quan đến đấu thầu, xây lắp. 
• Có kiến thức kinh nghiệm về quản lý Hợp đồng thi công.
• Am hiểu về định mức, đơn giá, tiến độ, biện pháp thi công.
Kỹ năng:• Kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch. 
•.Kỹ năng viết báo cáo, chuẩn hóa tài liệu, xây dựng và thực thi các chính sách về sức khỏe và an toàn
• Kỹ năng Vi tính văn phòng: Word, Excel, làm việc với hệ thống thông tin quản lý an toàn là một lợi thế
• Kỹ năng giao tiếp để trình bày và diễn giải các chủ đề về sức khỏe và an toàn.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt. Tác phong làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chính xác.
• Tinh thần, trách nhiệm làm việc cao trong công việc. Có thái độ học hỏi.
• Kỹ năng đàm phán, phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Thái độ:- Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại.
- Làm việc với tinh thần dịch vụ cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty và Tập đoàn T&T.
- Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng.
- Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Công ty và Tập đoàn T&T.