Chuyên viên Kế toán Tổng hợp - Công ty T&T Retail

1
15/02/2023
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Tham mưa cho ban lãnh đạo trong việc hoạch định và xây dựng chiến lược và kế hoạch tài chính, sử dụng tài sản, nguồn vốn, quản trị hệ thống hiệu quả.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của bộ đề nghị thanh toán, hóa đơn, các khoản chi phí, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và định mức chi phí đã được phê duyệt. tuân thủ quy định của pháp luật, tập đoàn và công ty.
 • Kiểm tra các yếu tố tài chính trên hợp đồng và văn bản khác, tuân thủ hợp đồng, tránh rủi ro cho công ty
 • Thực hiện thu, chi, lập ủy nhiệm chi theo đúng quy định.
 • Xây dựng các danh mục, tạo danh mục cho hệ thống ghi sổ kế toán.
 • Theo dõi, đối chiếu tiền thuế phải nộp, thực nộp & thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.
 • Lập và nộp đúng thời hạn các kế hoạch, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định của Công ty/Tập đoàn
 • Lập và gửi tờ khai thuế GTGT, TNDN, báo cáo cho cơ quan thuế, đơn vị chức năng khác theo quy định.
 • Cung cấp số liệu/ báo cáo khác theo yêu cầu của quản lý.

(chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn)

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp ĐH Tài chính Kế toán, ĐH Kinh tế Quốc Dân hoặc các trường Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
 • Kinh nghiệm:
  • Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu 3 năm.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS
 • Kiến thức/ Kỹ năng:
  • Quan tâm đến chi tiết, cẩn thận.
  • Khả năng nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, tinh tế
  • Kỹ năng tổng hợp, báo cáo
  • Có khả năng phân tích & đánh giá hiệu quả dự án là một lợi thế
  • Thành thạo chương trình MS Office