19/03/2019

CẢNG BIỂN

Tập đoàn T&T Group là cổ đông lớn của Cảng Quảng Ninh - Cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển và các dịch vụ hàng hải. Cảng Quảng Ninh có hệ thống gồm 5 cầu bến, cùng một lúc có thể tiếp nhận nhiều tàu có tải trọng lên đến 85.000 DWT với chiều dài thân tàu lên tới 230m. Tổng chiều dài luồng vào cảng đạt 36km, mớn nước cao nhất 11,7m. Sản lượng bốc xếp trung bình năm của Cảng Quảng Ninh đạt 7,5 triệu tấn.

Tập đoàn T&T Group là cổ đông lớn của Cảng Quảng Ninh - Cảng biển nước sâu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của Việt Nam, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh cảng biển và các dịch vụ hàng hải.

Cảng Quảng Ninh có hệ thống gồm 5 cầu bến, cùng một lúc có thể tiếp nhận nhiều tàu có tải trọng lên đến 85.000 DWT với chiều dài thân tàu lên tới 230m. Tổng chiều dài luồng vào cảng đạt 36km, mớn nước cao nhất 11,7m.

Sản lượng bốc xếp trung bình năm của Cảng Quảng Ninh đạt 7,5 triệu tấn.