13/05/2020

BẤT ĐỘNG SẢN NÔNG NGHIỆP

Hướng tới mục tiêu phát triển Nông nghiệp Quốc gia đưa Việt Nam trở thành thủ phủ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á theo chủ trương của Chính phủ; Tập đoàn T&T Group đã nắm bắt cơ hội và tận dụng tối đa các tiềm lực sẵn có của mình để tham gia tích cực trong việc hoạch định chiến lược, lập dự án đầu tư phát triển: Hệ thống các khu chế xuất, khu nghiên cứu giống, ươm trồng nông nghiệp công nghệ cao; Triển lãm, sàn giao dịch nông sản tại các địa phương có lợi thế về nông nghiệp của Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu phát triển Nông nghiệp Quốc gia đưa Việt Nam trở thành thủ phủ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao của khu vực Đông Nam Á theo chủ trương của Chính phủ;

Tập đoàn T&T Group đã nắm bắt cơ hội và tận dụng tối đa các tiềm lực sẵn có của mình để tham gia tích cực trong việc hoạch định chiến lược, lập dự án đầu tư phát triển:

  • Hệ thống các khu chế xuất, khu nghiên cứu giống, ươm trồng nông nghiệp công nghệ cao;
  • Triển lãm, sàn giao dịch nông sản tại các địa phương có lợi thế về nông nghiệp của Việt Nam.