Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngMã tuyển dụngSố lượngĐịa điểmNgày hết hạn
Trưởng phòng Tài chính (TTLand)TP-TC01Hà Nội29/07/2022
Trưởng nhóm Giám sát Hệ thống - Ban Quản lý hệ thốngTNGSHT00Hà Nội15/07/2022
Trưởng nhóm Chính sách Hệ thống - Ban Quản lý hệ thốngTPCSHT01Hà Nội15/07/2022
Phó phòng Quản trị đầu tư (ngành Nông Lâm Thuỷ sản)PP-QTĐT01Hà Nội15/07/2022
Chuyên viên Thiết kế đồ họaCV-TKĐH01Hà Nội09/07/2022