Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngMã tuyển dụngSố lượngĐịa điểmNgày hết hạn
Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư phụ trách về Quản lý đầu tư Mảng Hạ tầng - LogisticsPGĐ-QLĐT01Hà Nội30/11/2023
Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư phụ trách về Quản lý đầu tư Mảng Năng lượng01Hà Nội30/11/2023
Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư phụ trách về Quản lý đầu tư Bất động sản01Hà Nội30/11/2023
Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư phụ trách về Quản lý đầu tư Mảng Nông - Lâm - Ngư Nghiệp01Hà Nội30/11/2023
Nhân viên Quản lý Dịch vụ - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An01Long An30/09/2023
Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An01Long An30/09/2023
Chuyên viên kỹ thuật - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An01Long An30/09/2023
Chuyên viên hồ sơ thanh toán - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An01Long An30/09/2023
Trưởng phòng Vận hành - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An01Long An30/09/2023
Trưởng Phòng Thủ Tục và Chăm Sóc Khách Hàng - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An01Long An30/09/2023
Chuyên viên Quản lý Hợp đồng - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn tại Long An01Long An30/09/2023
Giám Đốc Kinh Doanh Ngành Điện Dân Dụng - Công Ty Thành Viên Thuộc Tập Đoàn01Hà Nội30/09/2023