Mời thầu gói Thiết bị và dịch vụ triển khai ứng dụng CNTT

Mời thầu gói Thiết bị và dịch vụ triển khai ứng dụng CNTT

Tập đoàn T&T là một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển hiện tại chúng tôi có nhu cầu mời thầu gói cung cấp thiết bị và dịch vụ triển khai ứng dụng CNTT tại khối văn phòng Tập đoàn. Các...

Tin nội bộ
Tin tổng hợp
Thông tin tuyển dụng
Thư viện ảnh
Video clips