Tổng Thống Pháp: "Tập đoàn T&T Group & Bouygues là minh chứng cho tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai Quốc gia"

Tổng Thống Pháp: "Tập đoàn T&T Group & Bouygues là minh chứng cho tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai Quốc gia"

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 27 tháng 3 năm 2018, Tại Cung điện Elysees, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn T&T...