Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2016

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2016

Môi trường kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng lẫn quy mô về vốn, chỉ số dấu hiệu mua hàng (PMI) đang ở mức đỉnh là những điểm tích cực trong bức tranh kinh tế Việt Nam mười tháng vừa...

Tin nội bộ
Tin tổng hợp
Thông tin tuyển dụng
Thư viện ảnh
Video clips