Ông Đỗ Quang Hiển – Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Quang Hiển sinh năm 1962, hiện đang giữ trọng trách là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T. Bên cạnh đó ông Đỗ Quang Hiển là Chủ tịch HĐQT của: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); và nhiều đơn vị thành viên khác.

Trên phương diện xã hội ông Đỗ Quang Hiển hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội; Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam.

 

 

 

Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Tổng Giám đốc

 

Ông Nguyễn Tất Thắng sinh năm 1960, hiện là Phó Tổng Giám đốc và cũng là thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T. Ông Nguyễn Tất Thắng hiện cũng đang đảm trách các chức vụ: Giám Đốc Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh.

 

  

 

 

Ông Trần Đỗ Thành - Phó Tổng Giám đốc

 

Ông Trần Đỗ Thành sinh năm 1977, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối khoáng sản và cũng là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T. Ông Trần Đỗ Thành hiện cũng đang đảm trách các chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dược phẩm T&T; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng T&T.

 

 

 

Ông Mai Xuân Sơn – Phó Tổng Giám đốc


Ông Mai Xuân Sơn sinh năm 1974, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối sản xuất và thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T. Ngoài ra ông Mai Xuân Sơn cũng đảm trách vị trí Giám đốc Công ty TNHH T&T Motor; Giám đốc Công ty TNHH T&T Hưng Yên; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủ Công XNK Mỹ Nghệ (Artexport) và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản Bình An.
 

 

 Từ khóa liên quan: