Ông Đỗ Quang Hiển

Ông Đỗ Quang Hiển sinh năm 1962, là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T từ năm 1993.

 

Ông Đỗ Quang Hiển hiện là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và tham gia sáng lập các tổ chức tài chính, kinh tế khác. Đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội; Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tất Thắng sinh năm 1960, là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T.

 

Ông Nguyễn Tất Thắng đồng thời đang đảm trách các chức vụ: Giám Đốc Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh. 

 

Ông Trần Đỗ Thành - Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Đỗ Thành sinh năm 1977, là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khoáng sản Năng lượng của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

 

Ông Trần Đỗ Thành hiện đang đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống kinh doanh của Tập đoàn.

 

Ông Mai Xuân Sơn – Phó Tổng Giám đốc

Ông Mai Xuân Sơn sinh năm 1974, là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Sản xuất kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T.

 

Hiện tại ông Mai Xuân Sơn đang nắm giữ và đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống kinh doanh của Tập đoàn.

 

Bà Bùi Thị Minh Tâm – Phó Tổng Giám đốc

Bà Bùi Minh Tâm sinh năm 1973 là Tiến sỹ Tài chính Kinh tế, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kế toán - Tài Chính - Đầu tư của Tập đoàn T&T.

 

Hiện bà Bùi Thị Minh Tâm đang nắm giữ và đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống đầu tư và quản lý tài chính của Tập đoàn.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc 


Bà Nguyễn Thị Thanh Bình sinh năm 1982 là Tiến sỹ Luật Thương mại Quốc tế, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quan hệ Quốc tế của Tập đoàn T&T.

 

Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Bình đang nắm giữ và đảm trách các vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Tập đoàn.

 
 Từ khóa liên quan: