Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2016

16/11/2016

Môi trường kinh doanh được cải thiện, số doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng lẫn quy mô về vốn, chỉ số dấu hiệu mua hàng (PMI) đang ở mức đỉnh là những điểm tích cực trong bức tranh kinh tế Việt Nam mười tháng vừa qua.


 

 

Nguồn: Đức Minh - Hương Xuân

Tri Thức Trẻ